O družbi

O nas

O nas

O NAS

HIDROINŽENIRING d.o.o.  smo slovensko podjetje s 45-letnimi izkušnjami v razvoju na področjih: osnovne  hidrotehnike, odvajanja in čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda, končne obdelave komunalnih odpadkov in posebnih  vrst nevarnih odpadkov , varstva okolja, kompleksnih okoljskih vprašanj, okoljskega in tehničnega svetovanja.

Prisotni smo v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Belorusiji, Albaniji, na Kosovu in v Bolgariji. Znani smo po kakovostnih tehnoloških rešitvah, inovacijah in konkurenčnosti.

POSLANSTVO

»Smo ustvarjalci, in imamo moč danes oblikovati svet, v katerem želimo živeti jutri.«
Robert Collier

Vrednote

Znanja, veščine in kultura zaposlenih v Hidroinženiringu odražajo karakter našega podjetja. Naše vrednote so skrb za okolje, družbena odgovornost, ustvarjalnost, aktivno sodelovanje med zaposlenimi in s partnerji ter zavezanost k trajnostnemu razvoju.

Ljudje

Zaposlene odlikujejo visoka usposobljenost, kompleksno znanje in bogate izkušnje. Naši zaposleni so kompetenten in zanesljiv izvor znanja. Njihovi izdelki, ki so rezultat sodelovanja različnih inženirskih strok – gradbene, strojne, elektro, kemijske nudijo celovite razvojne rešitve.

Družbena odgovornost

Transparenten poslovni model, etično vedenje in tehnično svetovanje, ki temelji na ekonomsko in okoljsko sprejemljivih tehnologijah, skrbi za okolje in spoštovanju človekovih pravic, izpolnjujejo pričakovanja in upravičujejo zaupanje naših strank - države, lokalnih skupnosti, industrije, proizvodnje.

Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si