Področja

Hidrotehnika

Hidrotehnika

Hidrotehnika

Pri načrtovanju in gradnji objektov si prizadevamo ohranjati naravno stanje voda oziroma vzpostaviti novo ravnovesje.

Dejavnosti na področju hidrotehnike:

  • Regulacije vodotokov s suhimi in mokrimi zadrževalniki
    Sem spadajo objekti kot so oporni in zadrževalni zidovi, zapornice, mostovi, jezovi. Njihov namen je predvsem varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Z zadrževalniki zadržimo konice visokovodnih valov, z regulacijami vodotokov omogočimo primernejše pretoke in tako zaščitimo naselja ali kmetijske površine pred poplavami. 
     
  • Melioracije zemljišč z osuševanjem in namakanjem
  • Hidrotehnični objekti
  • Dodatno zasneževanje

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si