O družbi

O nas

O nas

O NAS

HIDROINŽENIRING d.o.o.  smo slovensko podjetje z več kot 50-letnimi izkušnjami v razvoju na področjih: osnovne  hidrotehnike, odvajanja in čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda, končne obdelave komunalnih odpadkov in posebnih  vrst nevarnih odpadkov, varstva okolja, kompleksnih okoljskih vprašanj, okoljskega in tehničnega svetovanja.

Prisotni smo v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Belorusiji, Albaniji, na Kosovu in v Bolgariji. Znani smo po kakovostnih tehnoloških rešitvah, inovacijah in konkurenčnosti.

POLITIKA PODJETJA

POSLANSTVO

»Smo ustvarjalci, in imamo moč danes oblikovati svet, v katerem želimo živeti jutri.«
Robert Collier

VREDNOTE

Znanja, veščine in kultura zaposlenih v Hidroinženiringu odražajo karakter našega podjetja. Naše vrednote so skrb za okolje, družbena odgovornost, ustvarjalnost, aktivno sodelovanje med zaposlenimi in s partnerji ter zavezanost k trajnostnemu razvoju.

LJUDJE

Zaposlene odlikujejo visoka usposobljenost, kompleksno znanje in bogate izkušnje. Naši zaposleni so kompetenten in zanesljiv izvor znanja. Njihovi izdelki in storitve, ki so rezultat sodelovanja različnih inženirskih strok – gradbene, strojne, elektro, kemijske, nudijo celovite razvojne rešitve.

Družbena odgovornost

Transparenten poslovni model, etično vedenje in tehnično svetovanje, ki temelji na ekonomsko in okoljsko sprejemljivih tehnologijah, skrbi za okolje in spoštovanju človekovih pravic, izpolnjujejo pričakovanja in upravičujejo zaupanje naših strank - države, lokalnih skupnosti, industrije, proizvodnje.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

Hitra odzivnost in fleksibilnost

Prizadevamo si, da želje kupcev uresničimo v čim krajšem roku in smo pri tem še posebej pozorni na njihove želje in potrebe.

Kakovost

Vseskozi stremimo k visoki in stalni kakovosti naših izdelkov. Nenehno skrbimo za izobraženost zaposlenih in tehnološke izboljšave, ki pomagajo zmanjšati oziroma preprečiti napake.

Varovanje okolja

Zavedamo se pomena varovanja okolja, zato nenehno zmanjšujemo vplive svojih dejavnosti na naravno okolje.

Spoštovanje zakonodaje

Dosledno spoštovanje zakonodaje je temelj dobrega poslovanja. Od vodstva in zaposlenih se pričakuje, da so seznanjeni z zakonodajo in internimi akti družbe, ki se uporablja pri njihovem delu in da se po njih tudi ravnajo.

Varnost in zdravje pri delu

Skrbimo za kakovost življenja naših zaposlenih, delamo v smislu preventive, da preprečujemo poškodbe in okvare zdravja naših delavcev in spodbujamo zaposlene k zdravemu načinu življenja.

Nenehno izboljševanje

Redno presojamo stanje sistemov vodenja ter ukrepamo v smislu nenehnega izboljševanja.

Partnerstvo in zaupanje

V Hidroinženiringu gradimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših kupcev, dobaviteljev in vseh, s katerimi živimo. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi ter z izkazano pozornostjo je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si