Dejavnosti

Reference

Reference

Reference

Naše aktivnosti obsegajo zasnove projektov, tehnološke in tehnične rešitve, pripravo projektne dokumentacije in dokumentacije za vse vrste razpisov, gradnjo in montažo objektov in naprav.

Naše aktivnosti delimo na štiri področja:

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si