Področja

Energetika

Energetika

Energetika

Obnovljivi viri energije so tisti, ki jih lahko pridobivamo v neomejenih količinah iz narave. To so:

  • sončna energija, ki se lahko spremeni v električno in toplotno energijo,
  • vetrna energija, iz katere pridobivamo električno energijo,
  • geotermalna energija iz vroče zemeljske notranjosti.
  • biomasa iz rastlin: les iz dreves, etanol iz koruze, biodizel iz rastlinskega olja, itd.
  • vodna energija, ki jo pridobivamo iz hidroelektrarn.

Njihova glavna prednost je, da z njimi bistveno manj onesnažujemo okolje, kot s fosilnimi gorivi (predvsem s premogom in nafto). Tako poskušamo v največji meri v naše objekte vključevati obnovljive vire energije in dodatno prispevati k okolju prijaznim rešitvam.

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si