Področja

Bioplinske elektrarne

Bioplinske elektrarne

Bioplinske elektrarne

Za pridobivanje energije lahko uporabljamo bioplin, ki nastaja pri razkroju ali fermentaciji organskih snovi.  Takšen plin lahko elektrarna pridobiva iz naravnih virov ali pa kot stranski produkt v čistilnih napravah, kjer lahko pridobivanje bioplina predstavlja učinkovito obdelavo organskih odpadkov. Tako lahko bioplin uporabimo za proizvodnjo toplote in/ali elektrike.

Biomasa

Za pridobivanje energije lahko uporabimo različne vrste biomase, kot so lesni ostanki, energetske rastline, kmetijski ostanki, komunalni in industrijski odpadki ter mokri organski odpadki za pridobivanje bioplina. Najpogosteje uporabljena vrsta biomase je lesna biomasa oz. les.

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si