O družbi

Vizitka

Vizitka

Vizitka podjetja


Podjetje


 

                 

Hidroinženiring d.o.o.
Projektiranje in izvedba inženiringa
hidrotehničnih objektov, čistilnih naprav
in drugih nizkih gradenj

Vodovodna 109
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon

 

(+386) 1-56-03-700

Faks

 

(+386) 1-56-84-502

 

 

 

Registracija
 

 

1/1903/00 Ljubljana
Temeljno sodišče Ljubljana

Leto ustanovitve

 

1971

Osnovni kapital

 

466.523 €

Matična številka
Davčna številka

 

5078156
SI17347793

 

 

 

Direktor

 

Boris Savnik

Prokuristi
 

 

Željko Rečnik 
Borut Železnik

Glavna dejavnost

 

71.129 (Dr. inženirske dej. in tehnično svetovanje)

Letni prihodek 2014
Letni prihodek 2015

 

20.500.000,00 €
21.500.000,00 € 

Število zaposlenih v 2015

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si