• Od ideje do izvedbe

  Od ideje do izvedbe

  Podjetje sodobnih rešitev in celostnega pristopa

  več o tem
 • Tehnološka dovršenost

  Tehnološka dovršenost

  Najsodobnejše tehnologije in znanja

  več o tem
 • Za čisto okolje

  Za čisto okolje

  Čistilne naprave in druge ekološke rešitve

  več o tem
 • Kvaliteta in dovršenost

  Kvaliteta in dovršenost

  Oglejte si naše izpostavljene projekte

  več o tem

Od zasnove projektov do gradnje in obratovanja

Naše aktivnosti obsegajo zasnove projektov, tehnološke in tehnične rešitve, pripravo projektne dokumentacije in dokumentacije za vse vrste razpisov, gradnjo in montažo objektov in naprav.

Razvoj in uvajanje novih okoljskih tehnologij

Interdisciplinarnost, izkušnje in visoka izobrazbena raven našega strokovnega osebja nam omogočajo oceniti primernost in prenesti v prostor vsako novo tehnologijo, ki rešuje okoljsko problematiko.

Sonaravnost in boljša prihodnost

Že od ustanovitve si prizadevamo za izboljšanje naravnih danosti prostora. Naši projekti vodijo k trajnostnem reševanju okoljskega vprašanja. S svojimi izkušnjami utiramo pot napredka in postavljamo temelje za prihodnost širše družbe.

Dolga tradicija in garancija za kakovostne svetovalne storitve

Dolga tradicija in garancija za kakovostne svetovalne storitve

Naša dejavnost temelji na izkušnjah, znanju in strokovni usposobljenosti na področju varstva okolja ter na širokem razumevanju vplivov na okolje. Smo slovensko podjetje z dolgo tradicijo na področju splošne hidrotehnike, čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod in ravnanja z odpadki.

več o tem

Kontakt

Hidroinženiring d.o.o.
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 56 03 700
fax: +386 1 56 84 502
e-mail: info@hidroinzeniring.si

več o tem