Področja

Splošna gradnja

Splošna gradnja

Splošna gradnja

Na področju splošne gradnje izvajamo inženiring novogradenj, obnov objektov, vzdrževalnih del in tudi rušitev. S širokim spektrom naših podizvajalcev, tako na gradbenem kot obrtniškem področju, sledimo cilju, da na koncu prevzeti projekt zagotavlja varnost, zdravje pri delu, varovanje okolja, predvsem pa zagotavlja zadovoljstvo vseh naših naročnikov.

Strokovno usposobljen kader z veliko lastnega znanja in bogatih izkušenj stranki pomaga do finančno ugodnih rešitev ob tem pa skrbi, da s sodobno opremo in kvalitetnimi atestiranimi materiali različnih proizvajalcev, zagotovi da je objekt zgrajen skladno z veljavnimi standardi.

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si