Dejavnosti

Projekti v izvajanju

Projekti v izvajanju

Projekti v izvajanju

Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje
Izgradnja trgovskih objektov (dm, Deichmann, Tedi)
Čistilna naprava odpadnih voda Čakovec, Hrvaška
Čistilna naprava za odpadne vode Mrkopalj-Sunger, Hrvaška
Čistilna naprava za odpadne vode Ravna gora, Hrvaška
Čistilna naprava odpadnih voda Zlatibor, Srbija
Čistilna naprava izcednih voda, deponija Podgorica, Črna Gora

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si