Področja

Odpadki

Odpadki

Odpadki

Na področju ravnanja z odpadki izdelujemo tehnično in investicijsko dokumentacijo, študije izvedljivosti, razvojne programe s ciljem, da ponudi optimalne rešitve s tehničnega, okoljskega in ekonomskega vidika. Vedno upoštevamo lokalne značilnosti glede specifičnih snovnih tokov odpadkov in porazdelitve njihovega nastanka v obravnavanem prostoru. Vseskozi uvajamo nove konceptualne in tehnološke rešitve.

Delujemo na pomembnih področjih:

  • Energetska izraba odpadkov in končna oskrba preostankov;
  • Energija iz bioplina;
  • Odlagališča kot končna lokacija preostalih odpadkov;
  • Sanacija starih okoljskih bremen.

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si