Področja

Kanalizacijski sistemi

Kanalizacijski sistemi

Kanalizacijski sistemi

Odpadne vode, ki nastajajo v poseljenih območjih, je potrebno zbrati in odvajati do čistilnih naprav kjer se v skladu s predpisi ustrezno očistijo. Eno izmed področij na katerem izvajamo naše dejavnosti je tudi načrtovanje in izgradnja kanalizacijskih sistemov.

Naročnikom ponujamo tehnične rešitve in jim svetujemo vse od ideje do dejanskega upravljanja s sistemi. S pomočjo modeliranja in s podrobnimi metodami pripravljamo tudi projektne rešitve za sanacije in širitve obstoječih sistemov.

V našem podjetju se ukvarjamo s:

  • kanalizacijskimi sistemi za padavinske vode,
  • kanalizacijskimi sistemi za komunalne odpadne vode,
  • odvajanjem in čiščenjem tehnoloških odpadnih voda,
  • mešanimi in ločenimi kanalizacijskimi sistemi in
  • z vsemi pripadajočimi objekti na kanalizacijskih sistemih.

Glede na tehnologije odvajanja projektiramo in izvajamo:

  • gravitacijsko kanalizacijo,
  • gravitacijsko kanalizacijo v kombinaciji s črpališči in tlačnimi vodi,
  • vakuumsko (podtlačno) kanalizacijo s pripadajočimi vakuumskimi priključnimi jaški in z vakuumskimi postajami.

 

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si