Področja

Čistilne naprave

Čistilne naprave }

Za čistejše okolje…

Hidroinženiring se z načrtovanjem in izvedbo sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih vod  ukvarja že od začetka svojega delovanja. Skozi desetletja smo svoje tehnike izpopolnili, nadgradili in razvili tudi lastne rešitve.

Komunalne čistilne naprave

Industrijske čistilne naprave

 

Na področju čistilnih naprav naše podjetje nudi:

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si