Področja

Komunalne čistilne naprave

Komunalne čistilne naprave

Komunalne čistilne naprave

Komunalne odpadne vode je potrebno pred izpustom v okolje ustrezno očistiti zato so komunalne čistilne naprave sestavni del vsakega kanalizacijskega omrežja.

Skladno z zahtevami glede stopnje čiščenje komunalnih odpadnih vod še posebej zaradi odstranjevanja dušika in fosforja, uporabljamo pri načrtovanju komunalnih čistilnih naprav poleg klasičnih tehnoloških postopkov (podaljšana aeracija z naknadnimi usedalniki, SBR,…), tudi sodobne tehnologije biološkega čiščenja odpadnih voda kot so biofiltracija preko nosilnih medijev in membranski postopki.

Posebno pozornost posvečamo energetski učinkovitosti in zmanjševanju porabe električne energije ter predelavi in ravnanju z nastalimi odpadki s ciljem zmanjševanja obratovalnih stroškov. 

 

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si