Področja

Industrijske čistilne naprave

Industrijske čistilne naprave

Industrijske čistilne naprave

Naše aktivnosti pri ravnanju s procesnimi in odpadnimi vodami v industriji niso zgolj naravnane na čiščenje nastalih odpadnih vod ampak tudi na preprečevanje in zmanjševanje odpadnih vod, zapiranja krogotokov ter ponovne uporabe procesnih ali odpadnih vod.

Pri načrtovanju čistilnih naprav za odpadne vode uporabljamo sodobne tehnološke postopke čiščenja odpadnih vod ter po potrebi tudi biološke postopke čiščenja.

V odvisnosti od karakteristik odpadnih voda ter zahtev po čiščenju uporabljamo in kombiniramo vrsto različnih tehnoloških postopkov: sejanje, precejanje, mešanje, vse vrste filtracij, vključno z ultrafiltracijo, reverzno osmozo, koagulacijo, flokulacijo, flotacijo, sedimentacijo, ionsko izmenjavo, evaporacijo, nevtralizacijo, oksidacijsko-redukcijske postopke, adsorpcijo, absorpcijo, izpiranje, solidifikacijo,…). Na osnovi teh postopkov smo osvojili in razvili tudi lastne rešitve za čiščenje in ponovno uporabo  procesnih in tehnoloških odpadnih vod.

Izkušnje imamo na področju čiščenja in ponovne uporabe vrste različnih odpadnih vod, ki nastajajo v obratih površinske zaščite kovin, v železarnah, usnjarnah, papirnicah, tekstilnih tovarnah, v premogovnikih, rudnikih, v organski in anorganski kemični industriji, v rafinerijah in petrokemični industriji, steklarnah, pri čiščenju izcednih vod iz odlagališč komunalnih in nevarnih odpadkov.

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si