Področja

Sončne elektrarne

Sončne elektrarne

Sončne elektrarne

Sončna energija predstavlja zanesljivo vrsto obnovljivega vira energije. V podjetju Hidroinženiring nudimo dve rešitvi sončnih elektrarn:

Otočne sončne elektrarne

Pridobivanje električne energije iz neodvisnega in neomreženega vira. Primer uporabe so planinske koče, počitniške hiše in drugi objekti, odmaknjeni od omreženega vira. Običajno gre za elektrarne z manjšo močjo (do nekaj kW), saj pokrivajo samo potrebe objekta na katerem so nameščene.

Omrežne sončne elektrarne

Pridobivanje električne energije za potrebe omreženega sistema. Takšne elektrarne, ki so v osnovi zamišljene za večjo proizvodnjo energije, lahko priključimo v omrežni energetski sistem in energijo v sistemu tudi tržimo.

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si