Področja

Male hidroelektrarne

Male hidroelektrarne

Male hidroelektrarne

Hidroenergija je najbolj razširjen vir izrabe obnovljivih virov energije; obetaven, a neizkoriščen potencial je tudi na  področju malih hidroelektrarn. Nudimo celotno tehnično podporo od zasnove do zagona male hidroelektrarne:

  • Ocene energetskega potenciala in ocene vrednosti
  • Pridobivanje vodne pravice in koncesije za naročnika
  • Pridobivanje vodnogospodarskega dovoljenja
  • Izdelava projektne dokumentacije
  • Vodenje investicije

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si