Dejavnosti

Nadzor

Nadzor

Nadzor

Slovenija

Centralna čistilna naprava Muta-Vuzenica (v sklopu projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-Zgornja Drava)
Centralna čistilna naprava Radlje ob Dravi (v sklopu projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-Zgornja Drava)
Centralna čistilna naprava Selnica ob Dravi (v sklopu projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-Zgornja Drava)
Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana-izgradnja 3. faze IV. In V. odlagalnega polja
Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju- CEROZ II. faza
Izvedba gradbenega nadzora na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema v občini Kočevje
Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Koroške-KOCEROD
Izgradnja centra za ravnanje z odpadki Puconci
Izvajanje nadzora nad izvajanjem investicije RCERO Puconci, II. faza-širitev odlagališča 1. etapa
Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Puconci, II. faza
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-Zgornja Drava
Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana-izgradnja čistilne naprave za izcedne vode
Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana-izgradnja objektov za predelavo odpadkov, MBO
Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CEROD), II. faza- izgradnja čistilne naprave za izcedne vode
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu
Odvajanje in čiščenja odpadne vode v porečju Srednje Save, 2.faza – izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Litija in Šmartno pri Litiji

Srbija

Družbeno ekonomski razvoj Srbske regije ob Donavi- oskrba z vodo v občini Veliko Gradište

Črna Gora

Izgradnja vodovodnega omrežja v občini Rožaje
Gradnja južnega kraka vodovodnega omrežja od Bara do Ulcinja
Gradnja vodovoda in kanalizacije v mestu Bar
Načrtovanje in izgradnja kanalizacije v Stari Kraljevi prestolnici Cetinje
Izgradnja kanalizacijskega sistema v mestu Tivat-I. faza

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si