Dejavnosti

Projektiranje

Projektiranje

Projektiranje

Slovenija

Izgradnja kanalizacije in Centralna čistilna naprava Grosuplje
Kanalizacija in Centralna čistilna naprava Slovenske Konjice
Čistilna naprava Šaleške doline
VIPAP Krško
Kanalizacija in čistilna naprava Šentjur
Centralna čistilna naprava Ljubljana
Primarna kanalizacija in Čistilna naprava Pragersko
Centralna čistilna naprava Cerknica-Dolenja vas
Centralna čistilna naprava Kočevje
Centralna čistilna naprava Ravne na Koroškem
Čistilna naprava Vnanje Gorice
Čistilna naprava Horjul
Čistilna naprava Kamno
Čistilna naprava Muta-Vuzenica
Čistilna naprava Polhov Gradec
Čistilna naprava Radlje
Čistilna naprava Rakek
Centralna čistilna naprava Ribnica
Čistilna naprava Vrhnika
Čistilna naprava Žiri
Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL
Čistilna naprava Kranjska gora-Tabre
RCERO Ljubljana - MBO
RCERO Ljubljana - Čistilna naprava Izcednih vod
Zadrževalni bazeni na kanalskem omrežju Ljubljana

Hrvaška

Čistilna naprava Hum na Sutli
Čistilna naprava Našice 
Izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti za Sistem odvodnje in čiščenje odpadnih voda aglomeracije Daruvar
Izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti za sistem zbiranja in odvajanja odpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška
Izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti za sistem odvodnje in čiščenja odpadnih voda aglomeracije Pleternica
Izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti za Izgradnjo sistema odvodnje in čiščenja odpadnih voda mesta Velika Gorica
Izdelava študije izvedljivosti in idejne zasnove za izgradnjo čistilne naprave mesta Jastrebarsko in sistema vodooskrbe v Slatini in Donjem Miholjcu 

Makedonija

Čistilna naprava Volkovo

Belorusija

Čistilna naprava odpadnih vod tovarne sladkorja Skidel
Čistilna naprava odpadnih vod tovarne sladkorja Sluck

Rusija

Čistilna naprava Gusev

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si