Dejavnosti

Inženiring

Inženiring

Inženiring

Smo podjetje, ki z dolgoletnimi izkušnjami in visoko usposobljenim kadrom uspešno obvladuje tudi najbolj zahtevne objekte. Dejavnost obsega dela od priprave projekta, izvedbe in predaje objekta naročniku. Vodenje projektov in izvedba inženiringa obsega področje nizkih in visoko gradenj. Cilj podjetja je zadovoljstvo naročnika v smislu kvalitetnega izdelka in ekonomsko ustrezne rešitve. Pri izvedbi posameznega projekta dajemo velik poudarek sodelovanju vseh udeležencev gradnje. Podjetje sodeluje z več kakovostnimi in uspešnimi izvajalci gradbenih in obrtniških del. Stremimo k strokovni izvedbi vsake posamezne faze gradnje, skladno z veljavnimi predpisi in zakonodajo.

 • priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja
 • pričetek del
  - izdelava tehnoloških elaboratov
  - izbor podizvajalcev gradbeno obrtniških del
  - terminsko planiranje izvedbe
 • gradnja objekta
  - vodenje gradnje objekta
  - programiranje, avtomatizacija, razvoj procesnih aplikacij
  - zagon postrojev in naprav
  - sodelovanje s projektantom in naročnikom
 • zaključek del
  - pregled izvedenih del
  - odprava morebitnih pomanjkljivosti pred tehničnim pregledom
 • predaja objekta
  - priprava dokumentacije za tehnični pregled
  - pridobitev uporabnega dovoljenja
  - primopredaja objekta

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si