Dejavnosti

Servis in podpora uporabniku

Servis in podpora uporabniku

Servis in podpora uporabniku

Zagon hidrotehničnih objektov

Z izkušeno ekipo strokovnjakov izvajamo preglede in zagone hidrotehničnih objektov. Izdelujemo ustrezne elaborate, navodila ter s strokovno podporo izučimo upravljalce objektov, da lahko po zagonu in poskusnem obratovanju samostojno upravljajo ter servisirajo njihovo napravo.

Servis in podpora

Servise in podpore izvajamo tudi več let kasneje, ko so na objektih potrebni remonti, dograditve ali rekonstrukcije. Takrat na željo naročnika lahko izvedemo študije izvedljivosti, svetujemo pri izbiri ustrezne opreme in sodelujemo pri izgradnji.

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si