Dejavnosti

Projektiranje

Projektiranje

Projektiranje

Projektiranje je snovanje objektov, naprav, procesov, sistemov in nalog ter obsega izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje. V našem podjetju izdelujemo vso potrebno dokumentacijo za izvedbo projekta od ideje do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Celoten postopek projektiranja izvajamo na naslednjih področjih:

  • Kanalizacijski sistemi
  • Čistilne naprave odpadnih vod
  • Vodovodni sistemi
  • Čistilne naprave pitne vode
  • Hidravlične študije
  • Hidrotehnični objekti
  • Vodnogospodarske ureditve
  • Gospodarjenje z odpadki

Postopek projektiranja od ideje do pridobitve uporabnega dovoljenja poteka po naslednjih fazah:

I. Izdelava PROJEKTNE NALOGE;
II. Izdelava IDEJNE ZASNOVE (IDZ);
III. Izdelava IDEJNEGA PROJEKTA (IDP);
IV. Izdelava PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD);
V. Izdelava PROJEKTA ZA IZVEDBO (PZI);
VI. Izdelava PROJEKTA IZVEDENIH DEL (PID).

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si