Dejavnosti

Čistilna naprava Borovnica, Slovenija

Čistilna naprava Borovnica, Slovenija

BOROVNICA, SLOVENIJA
Čistilna naprava Borovnica

NAROČNIK: Občina Borovnica
KAPACITETA: 6.000 PE, MBR
LETO IZVEDBE: 2014-2015

Linija vode je sestavljena iz mehanskega predčiščenja, biološkega čiščenja. Objekti na ČN so grobe grablje, deževni bazen, vhodno črpališče, fini siti, razdelilni bazen, dve biološki liniji z in nitrifikacijo in denitrifikacijo, dva membranska bazena, strojnica MBR bazenov, zajem očiščene vode in hidrofor za tehnološko vodo.  

Na liniji blata so naslednji sklopi: črpališče povratnega in odvečnega blata, zgoščevalec blata, strojno zgoščanje blata s centrifugo. Čiščenje zraka se izvaja z biofiltrom. Na CČN je vgrajen agregat za zasilno oskrbo z električno energijo.

    

  

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si