Dejavnosti

Čistilna naprava Šaleške doline

Čistilna naprava Šaleške doline

ŠALEŠKA DOLINA
Centralna čistilna naprava

NAROČNIK: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, SI-3320 Velenje, Slovenija
KAPACITETA: 50.000 PE
LETO IZVEDBE: 11/2004 - 10/2008

Projekt je vključeval Projektiranje in Izgradnjo (FIDIC Rumena Knjiga) čistilne naprave odpadnih vod Šaleške doline za komunalne in industrijske odpadne vode občin Velenje in Šoštanj, vse v skupni zmogljivosti 50.000 PE in je zasnovana na procesu biofiltracije. Projekt je vključeval projektiranje in izgradnjo naslednjih objektov in instalacij: dvoje fine grablje s kompaktorjem odpadkov, vhodno črpališče, prezračevani peskolov in maščobnik, primarna usedalnika, biofiltracijski bazeni (biološka obdelava: nitrifikacija, denitrifikacija), gravitacijski zgoščevalnik blata, mehansko zgoščanje primarnega blata, dehidracija blata, sprejem septike, anaerobni gnilišči, izraba bioplina (plinski motor, plinska bakla).

        

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si