Dejavnosti

Čistilna naprava Volkovo, Makedonija

Čistilna naprava Volkovo, Makedonija

VOLKOVO, MAKEDONIJA
Čistilna naprava Volkovo

NAROČNIK: Ministrstvo za okolje in proctor, Drezdenska 52, 1000 Skopje, MAKEDONIJA
KAPACITETA: 20.000 PE
LETO IZVEDBE: 05.2009 – 10.2016, poskusno obratovanje do 11.10.2016

Izdelava PGD, PZI, PID projekta, gradnja, montaža in zagon čistilne naprave. Dobava in montaža elektro in strojno-tehnološke opreme za ČN Volkovo. Vhodno črpališče, aeracijski bazeni SBR, zalogovnik blata, dehidracija blata , programiranje in upravljanje preko SCADA Sistema.

    

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si