Dejavnosti

Čistilna naprava Gusev, Rusija

Čistilna naprava Gusev, Rusija

GUSEV, RUSIJA
Čistilna naprava

NAROČNIK: Gusev, Kalaninigradska oblast, Rusija
KAPACITETA: 25000 PE 
LETO IZVEDBE: 11/2006-12/2012

Izgradnja čistilne naprave skladno s pogodbo za projektiranje in gradnjo, poskusno obratovanje in predajo objekta naročniku.
Čistilna naprava 25000 PE

Tehnološki sklopi linije vode:
grobe grablje in vhodno črpališče s tlačnim cevovodom dolžine 1,5km, fino mehansko čiščenje z roto sitoma, krožni peskolov in lovilec maščob, razdelilni jašek, 2 biološka bazena z nitrifikacijo/denitrifikacijo in aeracijo, iztočni objekt z merilnim mestom

Tehnološki sklopi linije blata:
postaja za sprejem grezničnih gošč, črpališče odvišnega in povratnega blata, zgoščevalec odvečnega blata, polja za mineralizacijo blata

Ostali sklopi:
priprava tehnološke vode, interno črpališče, kompresorska postaja, dve transformatorski postaji, laboratorij, upravna zgradba, atomsko zaklonišče, dostopna cesta.

  

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si