Dejavnosti

Kanalizacije in centralna čistilna naprava, Slovenjske Konjice, Slovenija

Kanalizacije in centralna čistilna naprava, Slovenjske Konjice, Slovenija

SLOVENSKE KONJICE,
SLOVENIJA
Kanalizacije in centralna
čistilna naprava

NAROČNIK:
KAPACITETA: Čistilna naprava: 14.500PE, 9.600m kanalizacije, delno mešani, delno ločen sistem s 4 zadrževalnimi bazeni
LETO IZVEDBE: december 2011 - december 2014

ČN Slovenske Konjice zagotavlja terciarno stopnjo čiščenja, to je izločanje organskih snovi, dušika in fosforja. Mehansko predčiščenje (izločanje ograbkov, peska in maščob) poteka v kompaktni kombinirani naprave nameščeni v tehnološkem objektu. Sam biološki proces pa poteka s suspendirano biološko maso v 4 sekvenčnih bioloških bazenih. Proces je popolnoma avtomatiziran  za sušni in deževni režim delovanja. Odvišno biološko blato se odvaja iz procesa in strojno zgošča v centrifugi.

 

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si