Dejavnosti

Čistilna naprava Skidel, Belorusija

Čistilna naprava Skidel, Belorusija

SKIDEL, BELORUSIJA
Čistilna naprava odpadnih vod
tovarne sladkorja

NAROČNIK: Skidelski saharny kombinat, Pervomayskaya 1, 231752 SKIDEL, BELORUSIJA

Izdelava idejnega projekta, PGD, PZI, PID projekta , gradnja, montaža in zagon čistilne naprave. Mehansko predčiščenje, predkislinski rezervoar, anaerobni reactor, utilizacija bioplina, aeracijski bazen SBR, dehidracija blata, programiranje in upravljanje preko SCADA Sistema. 

        

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si