Dejavnosti

Čistilna naprava Vipap, Krško

Čistilna naprava Vipap, Krško

VIPAP, KRŠKO
Čistilna naprava

NAROČNIK: Vipap Krško, Tovarniška 18, 8270 Krško, SLOVENIJA
KAPACITETA: 180.000 PE
LETO IZVEDBE: 2002 - 2007

Izdelava PGD, PZI, PID projekta, gradnja, montaža in zagon čistilne naprave. Dobava in montaža elektro in strojno-tehnološke opreme za ČN Vipap Krško.

   

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si