Dejavnosti

Čistilna naprava Grosuplje, Slovenija

Čistilna naprava Grosuplje, Slovenija

GROSUPLJE, SLOVENIJA
Čistilna naprava Grosuplje

NAROČNIK: Občina Grosuplje
KAPACITETA: 20.000 PE
LETO IZVEDBE: PGD - julij 2012, PZI – julij 2013

Tehnologija čiščenja odpadnih voda naselija Grosuplje je SBR (sekvenčni reaktor). Čistilna naprava obsega sprejem grezničnih vsebin, vhodno črpališče, mehansko predčiščenje s finimi grabljami, lovilcem maščob in peskolovom, biološko čiščenje v sekvenčnih bazenih s talnim vpihovanjem zraka ter zbiranje odvečnega blata v zalogovniku blata, vodenje na anaerobno obdelavo ter končna obravnava blata s centrifugo. Izvedeno je pridobivanje električne energije iz bioplina iz gnilišč.

     

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si