Dejavnosti

Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Brezovica, Slovenija

Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Brezovica, Slovenija

BREZOVICA, SLOVENIJA
Kanalizacijski sistem in čistilna naprava
Podpeč Preserje ter Vnanje in Notranje Gorice

NAROČNIK: Občina Brezovica
KAPACITETA:
Podpeč Preserje: 5100 PE, 35 km vakuumske kanalizacije
Vnanje in Notranje Gorice: 25 km vakuumske kanalizacije
Čistilna naprava Vnanje Gorice: 4300 PE
LETO IZVEDBE: 10/2013 - 12/2015

Podpeč Preserje:

Izgradnja kanalizacije in ČN skladno s pogodbo FIDIC Rdeča knjiga Hidroinženiring je bil kot vodilni partner konzorcija odgovoren za vsa dela. Čistilna naprava 5100 PE; tehnološki sklopi: fine grablje, pralnik peska, selektor, 2 biološka bazena (SBR), iztočni jašek s črpališčem za tehnološko vodo, merilno mesto, kompresorska postaja, zalogovnik odvečnega blata, dehidracija blata s pomočjo centrifuge, čiščenje zraka iz tehnoloških prostorov s kemičnim filtrom, interno črpališče, transformatorska postaja, generator, komandni center, laboratorij. Vakuumski kanalizacijski sistem z dvema vakuumskima postajama in cca 800 vakuumskimi priključnimi jaški.

Vnanje in Notranje Gorice:

Izgradnja kanalizacije skladno s pogodbo FIDIC Rdeča knjiga. Hidroinženiring je bil partner v konzorciju odgovoren za strojno inštalacijska in elektroinštalacijska dela. Vakuumski kanalizacijski sistem z štirimi vakuumskimi postajami in cca 700 vakuumskimi priključnimi jaški.

Čistilna naprava Vnanje Gorice

Izgradnja ČN skladno s pogodbo FIDIC Rdeča knjiga; Hidroinženiring je bil kot vodilni partner konzorcija odgovoren za vsa dela. Čistilna naprava 4300 PE; tehnološki sklopi: mehansko predčiščenje, pralnik peska, kontaktni-razdelilni jašek, 2 biološka bazena (SBR), iztočni objekt s črpališčem za tehnološko vodo, merilno mesto, kompresorska postaja, postaja za sprejem grezničnih gošč, zalogovnik odvečnega blata, dehidracija blata s pomočjo centrifuge, čiščenje zraka iz tehnoloških prostorov z kemičnim filtrom, interno črpališče, vakuumska postaja, transformatorska postaja, generator. Izgradnja na tehnično zahtevnem terenu, temeljenje z gruščnatimi koli, varovanje gradbene jame.

     

Hidroinženiring d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: +386 1 56 03 700, fax: +386 1 56 84 502, e-mail: info@hidroinzeniring.si